Haberler

2020 yılının ilk yarısında yurt içi PVC ihracat pazarının analizi

2020 yılının ilk yarısında yurt içi PVC ihracat pazarının analizi

Yılın ilk yarısında yurt içi PVC ihracat pazarı, yurt içi ve yurt dışı salgın hastalıklar, yukarı ve aşağı işletmelerin faaliyet oranları, hammadde maliyetleri, lojistik ve diğer faktörler gibi çeşitli faktörlerden etkilenmiştir. Genel pazar değişkendi ve PVC ihracatının performansı zayıftı.

Bahar Şenliği'nin erken döneminde mevsimsel faktörlerin etkisiyle Şubat'tan Mart'a kadar, yerli PVC üreticileri daha yüksek bir işletme oranına ve üretimde daha fazla artışa sahiptir. Salgından etkilenen Bahar Şenliği'nden sonra, alt üretim şirketlerinin işe yeniden başlama oranlarını artırmaları zordu ve genel pazar talebi zayıftı. Yurt içi PVC ihracat fiyatları düşürüldü. Yurt içi stokların yığılması nedeniyle, PVC ihracatının yurt içi fiyatlara kıyasla belirgin bir avantajı yoktur.

Mart'tan Nisan'a kadar, yerel salgının etkili bir şekilde önlenmesi ve kontrolü altında, alt kuruluşların üretimi kademeli olarak toparlandı, ancak yerel işletme oranı düşük ve istikrarsızdı ve piyasa talep performansı daraldı. Yerel yönetimler, işletmeleri çalışmaya ve üretime devam etmeye teşvik etmek için politikalar yayınladı. İhracat taşımacılığında ise deniz, demiryolu ve karayolu taşımacılığı kademeli olarak normale dönmüş, erken aşamada imzalanan gecikmeli sevkiyatlar da ihraç edilmiştir. Dış talep normal ve ağırlıklı olarak yurt içi PVC ihracat teklifleri tartışılıyor. Piyasa sorgulamaları ve ihracat hacimleri bir önceki döneme göre artış gösterse de fiili işlemler halen sınırlıdır.

Nisan'dan Mayıs'a kadar, yerel salgın önleme ve kontrolü ilk sonuçlara ulaştı ve salgın temelde etkili bir şekilde kontrol edildi. Aynı zamanda yurtdışındaki salgın durumu da ağır. İlgili firmalar, dış siparişlerin istikrarsız olduğunu ve uluslararası pazarda güven eksikliği olduğunu söyledi. Yerli PVC ihracat şirketleri söz konusu olduğunda, Hindistan ve Güneydoğu Asya ana dayanak noktaları olurken, Hindistan şehri kapatmak için önlemler aldı. Güneydoğu Asya'daki talep iyi performans göstermiyor ve yurt içi PVC ihracatı belirli bir dirençle karşı karşıya.

Mayıs'tan Haziran'a kadar uluslararası petrol fiyatı keskin bir şekilde yükseldi, bu da etilen kotasyonunun yükselmesine neden oldu ve bu da etilen PVC piyasasına olumlu destek getirdi. Aynı zamanda, sonraki plastik işleme şirketleri operasyonlarını artırmaya devam etti, bu da envanterde düşüşe neden oldu ve yerel PVC spot piyasası yükselmeye devam etti. Yabancı PVC harici disklerin teklifleri düşük bir seviyede ilerliyor. İç piyasanın normale dönmesiyle birlikte ülkemizden PVC ithalatı arttı. Yerli PVC ihracat şirketlerinin hevesi, çoğunlukla yurtiçi satışlar zayıfladı ve ihracat arbitraj penceresi yavaş yavaş kapandı.

Yılın ikinci yarısında yurt içi PVC ihracat pazarının odak noktası, yurt içi ve yurt dışı PVC piyasaları arasındaki fiyat oyunudur. İç piyasa, yabancı düşük fiyatlı kaynakların etkisiyle karşılaşmaya devam edebilir; ikincisi ise dünyanın çeşitli yerlerindeki PVC tesisatlarının merkezi bakımıdır. Hindistan, yağışlardaki artıştan ve açık hava inşaat faaliyetlerinden etkileniyor. Azalma, genel talep performansı durgun; üçüncüsü, yabancı ülkeler, salgının yarattığı zorluğun etkisiyle ortaya çıkan piyasa belirsizlikleriyle karşılaşmaya devam ediyor.

2


Gönderim zamanı: Şubat-20-2021